Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • Horský orientační běh

    Horský OB je orientační závod dvojic v terénu na velmi dlouhé vzdálenosti. Hlavním rozdílem oproti rogainingu je předem stanovené pořadí, v kterém musí dvojice všemi kontrolními body projít. Vítězí dvojice s nejnižším časem. Tratě se pohybují okolo 30 km pro muže a 20 km pro ženy (vzdušnou čarou).

    Obvyklá je forma dvou nebo třídenních závodů, kdy je první den hromadný start a další dny se startuje s časovým odstupem odpovídajícím ztrátě z předešlého dne. Při některých závodech se bivakuje vysoko v horách a dvojice musí závod absolvovat s povinnou minimální výbavou (stan, spacák , potraviny apod.). Závody probíhají v Evropě většinou ve státech s vysokými pohořími - Švýcarsko, Francie, Švédsko, Norsko, Skotsko apod. Závodí se však i v zemích s minimálními podmínkami k horskému OB - např. v Belgii či Nizozemí.