Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

 • Úvod

  Přestože se rogaining běhá ve světě již 50 let a horský orientační běh ještě déle, v České republice o těchto dvou sport. disciplínách založených na navigaci v terénu vědělo jen pár zasvěcenců a nebyl zde dosud uspořádán žádný regulérní závod. Až z okruhu reprezentačního družstva v orientačním běhu vzešla v červenci 1996 myšlenka založit asociaci, která by se o rozvoj rogainingu a horského orientačního běhu v České republice starala.

  Začátkem října 1996 byla ČAR oficiálně ustanovena. Její vedení si za svůj cíl dalo zejména začlenění ČAR do tělovýchovných struktur České republiky, rozšíření tohoto sportu mezi veřejnost a zabezpečení reprezentace České republiky na světových soutěžích. Do ČAR začali vstupovat jednotlivci i kluby a v roce 2001 měla členská základna již přes 1000 členů. V říjnu 1996 pořádala ČAR první závod v horském orientačním běhu a v roce 1997 se konalo Mistrovství České republiky v rogainingu i horském OB. Od tohoto okamžiku se pak tyto dva hlavní mistrovské závody konají pravidelně každý rok a mají i svůj pevný termín:
  Mistrovství ČR v rogainingu - vždy poslední víkend v červnu.
  Mistrovství ČR v horském OB - vždy první víkend v listopadu.

  V roce 1997 se ČAR začlenila do mezinárodní federace rogainingu - IRF a stala se průkopníkem tohoto sportovního odvětví v rámci Evropy. Pro rok 2002 byla ČAR vybrána jako první Evropská země a pověřena IRF k uspořádání 5. Mistrovství světa v rogainingu, které se konalo koncem července v Českém lese. Tato významná světová akce odstartovala nevídaný rozvoj rogainingu v rámci Evropy a to především v zemích bývalého sovětského bloku - od Uralu až po Pobaltské republiky. Od roku 2003 se také pořádá i Mistrovství Evropy v rogainingu.

  Během roku 2010 byla upravena konstituce a podmínky členství jednotlivých států sdružených v rámci IRF a Česká republika, reprezentována ČAR, byla na základě nových pravidel přijata do struktur IRF jako Member no.1, dokonce i před samotnou Austrálií, kolébkou tohoto sportu. V roce 2012 se světový rogaining opět vrátil do České republiky, kde ČAR uspořádala koncem srpna v Krušných horách 10. Mistrovství světa v rogainingu, s centrem poblíž obce Přebuz v Karlovarském kraji. Této přední světové akce v rogainingu se zúčastnilo téměř 700 účastníků z 28 zemí světa.

  V roce 2015 ČAR ve spolupráci s oddílem OB při Fakultě stavební ČVUT v Praze uspořádali úspěšné Mistrovství Evropy v rogainingu v Novohradských horách, s centrem v areálu Hotelu U Pralesa v Černém údolí. V roce 2022 se světový rogaining opět vrátí po dalším desetiletém intervalu do České republiky, kdy byla ČAR pověřena ke konci srpna k uspořádání již 18. Mistrovství světa v rogainingu 2022, s centrem na Paprsku v oblasti Rychlebských hor a Kralického sněžníku.