Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • ERC 2016 - Španělsko

    První termín přihlášek pro letošní ERC 2016 posunul pořadatel až do 29.2. 2016.
    Přihlašovací formulář pro první termín přihlášek nutno poslat Mírovi Seidlovi do soboty 27.2.2016 do 24:00 hod.
    Pro další termín přihlášek nutno poslat nejpozději do 30.4.2016. ČAR však bude přispívat pouze do výše startovného v prvním termínu.
    Více o závodě včetně znění Bulletinu 1 najdete na stránkách závodu. Bulletin 2 by měl být vydán k 29.02.2016.