Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • Soustředění rogainingových nadějí

    Můžete se podívat na mapy ze soustředění rogainingových nadějí a postupy některých účastníků:
    1. etapa (sobotní pětihodinovka)
    2. etapa (sobotní noční dvouhodinovka)
    3. etapa (nedělní dvouhodinovka)