Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • Skrýše 2024


    I letos budou Skrýše, 15. ročník! A to už za necelý měsíc 17.3. v Úterý v neděli! Kontroly letos budou v Karlovarském i Plzeňském kraji!    Poběží se v lesích mezi Teplou a Úterým. Shromaždiště v Úterý v Turbovně úterského spolku Bárt. V terénu je několik velice zajímavých orienťáckých oblastí - zlatokopecké jámoviště v Křiveckém lese, strmá údolí Úterského potoka a jeho přítoků, divoké lesy Tepelské pahorkatiny či stolové hory Sepusky a Stěnského vrchu (761 mnm). Pro orienťák jde o dosud neobjevený terén.

    Úkolem je najít, co největší množství skrýší ve čtyřhodinovém limitu. O úspěchu rozhoduje strategické myšlení, schopnost nalézt optimální trasu od skrýše ke skrýši, umění pohybu terénem a fyzická připravenost.

    Více info: https://skryse.blogspot.com/