Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • HROB letos na jihu

    Nejjižnější obec v ČR? Vyšší Brod, odpovídají správně žáci základních škol. A právě tam je situováno centrum letošního MČR v horském OB (zkrátka HROB). Čekají vás milé šumavské kopce, meandrující potoky i smutné pozůstatky předválečných vesnic. Přijeďte si zaběhat do končin turisty neobjevených, ale horskému OB zaslíbených. Rozpis a další informace najdete na webu závodu.