Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • Bedřichovská pětihodinovka - B5h

    Premiérový letošní rogaining je již minulostí. V neděli 26.1.2014 proběhla v Jizerských horách premiérová běžecká Bedřichovská pětihodinovka jako náhradní závod za plánovaný skirogaining z důvodu nedostatku sněhu. Za krásného, ale značně mrazivého, počasí se na startu sešlo přes 30 dvojic v závodě na 5 hodin a 10 dvojic v ukázkovém závodě v rogainingu na 2 hodiny. Trať byla postavena velice zajímavě, takže si to všichni zúčastnění dostatečně užili. Nejlepší týmy urazili ve sněhu a kopcích přes 40 km. Výsledky si můžete prohlídnout zde.
    Tradiční zimní verzi na lyžích se zatím stále předpokládá s přeložením na 16.2.2014, pokud napadne dostatek sněhu v Jizerských horách a zároveň nebude sníh na Vysočině. Více o B5h na stránkách závodu B5h.