Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • 4. Skirogaining zrušen

    Pro nedostatek sněhu v Orlických horách jsou pořadatelé nuceni 4. přeshraniční skirogaining, a to bez náhrady. Doufáme, že příští rok budou sněhové podnmínky příznivější.