Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • Výběrová řízení ČAR pro rok 2016

    Prezídium ČAR vypisuje výběrová řízení na pořadatele Mistrovství ČR v rogainingu a horském OB pro rok 2016:
    1) Mistrovství ČR v rogaining 2016 - podmínky pro přihlášení naleznete zde
    2) Mistrovství ČR v horském OB 2016 - podmínky pro přihlášení naleznete zde

    Zájemci o přihlášení do výběrového řízení na pořadatele závodů ČAR v roce 2016 mohou zaslat svoje žádosti na příslušnou adresu uvedenou v podmínkách (viz výše) do 31.1.2015.