Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • VokoBer(g) 2015

    31. 1. 2015 pořádáme první ročník zimního orientačního závodu v Českém středohoří. Veškeré detailní informace naleznete na našich webovkách http://www.sponateplice.cz, a to pod tlačítkem s názvem závodu VokoBer(g). Těšíme se na vaši účast a věříme, že i přes svou náročnost závod zaujme a stane se tak zajímavým zpestřením zimního období pro odhodlané sportovce.