Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

  • 5. ročník přeshraničního skirogainingu

    Na přelomu února a března se na Klínech uskuteční další šestihodinový skirogaining. Akce byla zařazena do projektu "Sportuj s námi". V případě nepříznivých sněhových podmínek jsou pořadatelé odhodláni uspořádat pěší pětihodinovku. Více informací na webu přeshraničního skirogainingu